Jak wchłania się CBD.

Biodostępność kannabinoidów jest zależna od wielu czynników takich jak: droga podania, szybkości eliminacji z organizmu oraz indywidualnych predyspozycji organizmu. Na tematycznych portalach internetowych oraz forach dyskusyjnych opisywane są różne drogi podawania CBD, ale najczęściej wymieniane są: Droga wziewna (palenie ziela konopi włóknistej, waporyzery) – charakteryzuje się bardzo szybkim wchłanianiem i szybką eliminacją. W ciągu 15 minut osiąga się maksymalne stężenie, które gwałtownie spada w ciągu godziny. Dalsza eliminacja CBD zwalania, by po 3-6 godzinach stężenie spadło do poziomu śladowego. Metabolity CBD utrzymują się dłużej, jednakże również szybko eliminują się z organizmu. Droga pokarmowa (połknięcie) – charakteryzuje się, znaczącym opóźnieniem we wchłanianiu i porównywalnie długim eliminowaniem z krwiobiegu. Cykl taki może trwać od 2-3 godzin do 6-8, a nawet dłużej. Dużym mankamentem jest znikoma ilość wchłoniętego CBD, badania wykazały iż jest to w przybliżeniu 6%. Reszta drogocennego CBD jest wydalana i marnuje się.Droga podjęzykowa (przez śluzówkę) – jest kompromisem między drogą wziewną i pokarmową i dlatego, wydaje się być optymalna w celu zachowania stałego poziomu CBD.

    Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami? Dołącz do naszego Newslettera.

    Produkty najczęściej kupowane

    Shopping Cart