...

Kontrola Jakości

Podstawą zaufania naszych klientów jest dokładna kontrola jakości produkowanych olejów. Do produkcji używamy jedynie najlepszej jakości surowców, które są kompleksowo przebadane w laboratoriach zewnętrznych i posiadają ważny certyfikat analityczny (COA). Zapewnia to, że nasze surowce są wolne od metali ciężkich, pozostałości pestycydów, aflatoksyn.

W naszym wewnętrznym laboratorium analitycznym badamy każdą wytworzoną serię produktu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oznaczyć zawartość CBD, profil kannabinoidowy oraz czy poziom THC jest odpowiednio niski.

Kontrola Jakości

Podstawą zaufania naszych klientów jest dokładna kontrola jakości produkowanych olejów. Do produkcji używamy jedynie najlepszej jakości surowców, które są kompleksowo przebadane w laboratoriach zewnętrznych i posiadają ważny certyfikat analityczny (COA). Zapewnia to, że nasze surowce są wolne od metali ciężkich, pozostałości pestycydów, aflatoksyn.

W naszym wewnętrznym laboratorium analitycznym badamy każdą wytworzoną serię produktu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oznaczyć zawartość CBD, profil kannabinoidowy oraz czy poziom THC jest odpowiednio niski.

Analizy zewnętrzne Hemp Ekspert

Certyfikat Viva!

certyfikat viva! satiwell
Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.