...

Kontrola Jakości :

Moduł identyfikacji.

Zawiera informacje o numerze serii, dacie produkcji i dacie ważności.

Moduł wyników.

Zawiera wyniki badań produktu i odniesienie do wymagań opisanych w dokumentacji specyfikacyjnej.

Moduł akceptacji.

Potwierdza zgodność produktu z wymaganiami i dopuszcza do sprzedaży.

Certyfikat analityczny :

Moduł identyfikacji.

Zawiera informacje o numerze serii, i podstawowych warunkach analizy.

Moduł graficzny.

Zawiera graficznie przedstawioną zawartość kannabinoidów oznaczoną w próbce, tak jak to widzi sprzęt analityczny.

Moduł wyników.

Zawiera zestawienie przeliczonych wyników analizy czyli oznaczone zawartości kannabinoidów względem substancji wzorcowych.

Skrót n.a. oznacza, że substancja nie została wykryta ze względu na zbyt niską zawartość.

Kontrola jakości:

Moduł identyfikacji.

Zawiera informacje o numerze serii, dacie produkcji i dacie ważności.

Moduł wyników.

Zawiera wyniki badań produktu i odniesienie do wymagań opisanych w dokumentacji specyfikacyjnej.

Moduł akceptacji

Potwierdza zgodność produktu z wymaganiami i dopuszcza do sprzedaży.

Certyfikat analityczny:

Moduł identyfikacji.

Zawiera informacje o numerze serii, dacie produkcji i dacie ważności.

Moduł graficzny.

Zawiera graficznie przedstawioną zawartość kannabinoidów oznaczoną w próbce, tak jak to widzi sprzęt analityczny.

Moduł wyników

Zawiera zestawienie przeliczonych wyników analizy czyli oznaczone zawartości kannabinoidów względem substancji wzorcowych.

Skrót n.a. oznacza, że substancja nie została wykryta ze względu na zbyt niską zawartość.

Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.