...

Nasi konsultanci.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin :

dr n. biol. Joanna Bartkowiak-Wieczorek

Dr n. biol. Joanna Bartkowiak­Wieczorek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i dietetyki. Posiada również bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne z zakresu farmakologii w tematyce podłoża molekularnego mechanizmów działania leków i występowania interakcji farmakologicznych, zdobyte podczas ponad 10-letniej pracy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UMP. W 2017 w związku z rozpoznaniem raka piersi poddała się chemioterapii, mastektomii, radioterapii i leczeniu uzupełniającemu, które trwa do dnia dzisiejszego. Terapia nowotworu dodatkowo wpłynęła na profil zainteresowań naukowo-badawczych Pani Doktor, skutkując rozwinięciem aktywności dotyczącej poprawy efektów terapii pacjenta onkologicznego poprzez szerzenie wiedzy farmakologicznej wśród chorych.

Artykuły : 

CBD a leki.

U(nie)zależniające działanie konopi?

Specjalizacje :

 • Interakcje między CBD a lekami i żywnością – jedną rzecz napisałam, mogę więcej nt. żywności
 • CBD a cukrzyca i poziomy glikemii
 • CBD a nowotwory
 • CBD a alkoholizm

dr n. med. Marta Bogusz

Doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie zarządzania i organizacji świadczeń medycznych.
Prezes zarządów spółek i dyrektor zarządzający z doświadczeniem w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia (onkologicznymi, rehabilitacyjnymi, opieki dla seniorów).
Autor książek Audyty Kliniczne w Radioterapii, System Zarządzania Jakością w radioterapii.
Współautor książki Planowanie Leczenia i Dozymetria w Radioterapii Tom II.
Audytor Organizacji Europejskich Instytutów Onkologicznych.
Audytor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Wiceprezes Fundacji Senior Active w latach 2015-2018.
Autoryzowany przedstawiciel ośrodków terapii protonowej w kraju i za granicą www.protonoterapia.pl.
Doradca zarządów spółek medycznych.
Długoletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Członek komisji specjalnych przy Ministrze Zdrowia, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim orzekania o zdarzeniach medycznych. Ambasador Kongresów Polskich od 2012 r.

Specjalizacje :

 • Doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Uruchamianie placówek medycznych
 • Powoływanie stowarzyszeń i fundacji
 • Przygotowywanie ekspertyz w dziedzinie zarządzania i organizacji świadczeń medycznych (chirurgia szczękowo-twarzowa, radioterapia, brachyterapia, diagnostyka obrazowa, protonoterapia, rehabilitacja, nowoczesne technologie, geriatria etc.) 
 • Organizacja i zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
 • Wykonywanie analiz potrzeb zdrowotnych populacji mikro i makroregionu
 • Rekrutacja specjalistów medycznych
 • Tworzenie sieci jednostek partnerskich
 • Organizacja szkoleń, konferencji i wydarzeń branżowych
 • Planowanie organizacji i zarządzanie projektami start’upowymi
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie ochrony zdrowia
 • Weryfikacja i opracowanie procedur systemowych i wspomagających w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Audyty wewnętrznych, zewnętrznych i klinicznych

Piotr Hojeński

Piotr Hojeński ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu na wydziale farmacji.
Swoje doświadczenie zdobywał miedzy innymi podczas prowadzenia rodzinnej apteki, empirycznie oraz na konferencjach związanych z medyczną marihuaną w lecznictwie. Jest dyplomowany Akupunkturzystą. Zawodowo jest zwolennikiem zrównoważonego i holistycznego podejścia do pacjentów.

Specjalizacje :

 • Osoby borykające się z jelitem drażliwym
 • PMS
 • Padaczka
 • Problemy reumatyczne jak i na podłożu psychosomatycznym
Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.