...

Dzięki rozwojowi technik analitycznych możliwe stało się precyzyjne oznaczenie stężenia we krwi wybranych kannabinoidów bez wychodzenia z domu. Prosty zestaw pozwala samodzielnie przygotować próbkę, dzięki której można oznaczyć:

  • CBD, co pozwala na dobór skutecznej dawki i optymalizację kosztów.
  • THC, wykrycie nawet niewielkich ilości może spowodować konsekwencje prawne dla kierowców, operatorów maszyn czy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

No posts found!

Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.