...

Zastrzeżenie

Prosimy o zapoznanie się z treścią zastrzeżenia przed złożeniem zamówienia na nasze produkty.

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.

Nasze produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub uzdrawiania. Sugerujemy przed użyciem naszych produktów skonsultować się ze swoim lekarzem lub specjalistą w sprawie potencjalnych, niechcianych interakcji. Nie stosujemy żadnych oświadczeń zdrowotnych i zawsze zalecamy stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Szczególnie ważne jest, aby kobiety w ciąży lub karmiące, osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku lub w wieku poniżej 18 lat omówiły stosowanie naszych produktów z lekarzem przed ich spożyciem.

Wyniki zgłaszane lub prezentowane na naszej stronie internetowej nie muszą występować u wszystkich osób.

Biosatiw Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, autodiagnozę i/lub leczenie przy użyciu naszych produktów, które nie mogą być mylone z lekami wydawanymi na receptę i nie powinny być stosowane jako zamiennik terapii farmakologicznej.

Biosatiw Sp. z o.o. udostępnia niniejszą stronę internetową i jej zawartość w stanie, w jakim się znajduje, i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie, ani Biosatiw Sp. z o.o.  ani żaden z jej właścicieli, pracowników lub innych przedstawicieli nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które stosuje się do wszystkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) odszkodowania, szkód bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych, utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich.

Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.