Zastrzeżenie

Prosimy o zapoznanie się z treścią zastrzeżenia przed złożeniem zamówienia na nasze produkty.

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.

Nasze produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub uzdrawiania. Sugerujemy przed użyciem naszych produktów skonsultować się ze swoim lekarzem lub specjalistą w sprawie potencjalnych, niechcianych interakcji. Nie stosujemy żadnych oświadczeń zdrowotnych i zawsze zalecamy stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Szczególnie ważne jest, aby kobiety w ciąży lub karmiące, osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku lub w wieku poniżej 18 lat omówiły stosowanie naszych produktów z lekarzem przed ich spożyciem.

Wyniki zgłaszane lub prezentowane na naszej stronie internetowej nie muszą występować u wszystkich osób.

Biosatiw Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, autodiagnozę i/lub leczenie przy użyciu naszych produktów, które nie mogą być mylone z lekami wydawanymi na receptę i nie powinny być stosowane jako zamiennik terapii farmakologicznej.

Biosatiw Sp. z o.o. udostępnia niniejszą stronę internetową i jej zawartość w stanie, w jakim się znajduje, i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie, ani Biosatiw Sp. z o.o.  ani żaden z jej właścicieli, pracowników lub innych przedstawicieli nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które stosuje się do wszystkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) odszkodowania, szkód bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych, utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich.

Shopping Cart