...

Baza wiedzy

FAQ

Tak. Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, rośliny konopi włóknistej oraz produkty zwierające w swoim składzie kannabidiol (CBD) są legalne, pod warunkiem, że poziom delta-9-THC nie przekracza 0,2%.

W przypadku badań immunochemicznych (testy “paskowe” moczu lub śliny) CBD może dać fałszywie pozytywny wynik dla THC, ze względu na niską specyficzność tych badań. Badania takie nie mają jednak, żadnej wartości prawnej i nie mogą być podstawą do wskazywania czy ktokolwiek zażywał środki odurzające lub substancje psychotropowe. W celu uzyskania mocy prawnej, takie wstępne badanie musi być potwierdzone analizą instrumentalną (HPLC-MS/MS lub GC-MS). Jeżeli olejki z CBD nie zawierają THC (lub zawierają go poniżej poziomu 0,01%) wyniki badań instrumentalnych jednoznacznie wykluczają fałszywe wskazanie na spożycie narkotyków.

Tak. Można dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania dostawy.

Więcej informacji w regulaminie sklepu internetowego satiwell.pl oraz w panelu Konto klienta po zalogowaniu.

Optymalne dawkowanie olejku CBD jest kwestią indywidualną i może się znacząco różnić u poszczególnych osób, nawet jeśli wydają się do siebie podobne (wiek, masa ciała, styl życia). Dotyczy to również zamierzonych efektów, dla których stosowany jest olejek CBD. Powodem jest system endokannabinoidowy, który u każdego człowieka działa trochę inaczej. Stan wysycenia u jednych osób pojawia się w ciągu 2-3 dni z kolei u innych może dopiero po 5 dniach, dlatego należy wykazać się cierpliwością i konsekwencją w postępowaniu z CBD.

Tak. CBD nie jest substancją psychotropową, środkiem odurzającym, środkiem zastępczym czy nową substancją psychoaktywną, w związku z tym prowadzenie pojazdów mechanicznych nie jest zabronione. Ze względu na możliwe wystąpienie chwilowego uczucia senności zalecamy samokontrolę oraz samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ilość kropli jest obarczona dużą zmiennością, ponieważ na kształtowanie się kropli i jej zerwanie z pipetki ma wpływ bardzo wiele czynników, np.: temperatura oleju, gęstość, lepkość, stopień zwilżenia zewnętrznej ścianki pipetki, siła nacisku na pompkę, kąt nachylenia pipetki. Jedna kropla może mieć masę od 20 mg do 45 mg co przekłada się na 200-500 kropli z jednej butelki. To właśnie dlatego nie można precyzyjnie określić ilości kropli i opisane wartości należy traktować jako wartość średnią.

Olejki powstają na bazie ekstraktów z konopi włóknistej (Cannabis sativa), pozyskiwanych wprocesie z wykorzystaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. W tym stanie zanikają różnice pomiędzy stanem ciekłym i gazowym, dzięki temu wymywane są z biomasy konopnej zarówno związki polarne jak i niepolarne. Zapewnia to bogate spektrum fitokannabinoidów, olejków eterycznych, kannaflawin itp. Dwutlenek węgla jest bardzo łagodnym rozpuszczalnikiem, który nie zmienia właściwości wymywanych substancji a po zakończonym procesie ekstrakcji w bardzo łatwy sposób separuje się od ekstraktu. Dzięki zawracaniu CO2 z powrotem do kolejnego procesu, metoda jest bardzo ekologiczna i nie generuje niebezpiecznych odpadów.
Shopping Cart
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.